top of page
17994655318664801.jpg

Privacyverklaring

June tuinen vindt het van groot belang dat de privacy van haar klanten gerespecteerd wordt.

We gaan daarom zeer bewust om met uw persoonlijke gegevens.

Met dit privacy-statement willen we u graag informeren welke gegevens we verzamelen en hoe we hier mee omgaan.


Persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam

  • E-mailadres

  • Telefoonnummer

  • Adresgegevens

  • IP-adres

  • Gegevens over activiteiten op onze website


Met welk doel verwerken wij persoonlijke gegevens:


June tuinontwerp en beplanting gebruikt bovenstaande gegevens om met u als klant te kunnen communiceren en om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de website goed te kunnen laten functioneren en om te analyseren hoeveel bezoekers onze website krijgt, welke webpagina’s worden bezocht en hoe de bezoekers op de website terecht gekomen zijn. Ook hierbij is het doel u als klant goed mogelijk te kunnen bedienen.


Delen van persoonsgegevens met derden:


June tuinontwerp en beplanting deelt alleen gegevens van u met derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken:

We verzamelen algemene gegevens van bezoekers van onze website. Dit doen we om onze website te verbeteren. Voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze website en om erachter te komen hoe bezoekers op onze website terecht zijn gekomen, plaatsen wij analytische cookies op jouw apparaat. Daarvoor maken wij gebruik van Google Analytics. De statistieken die worden gegenereerd met deze cookies gebruiken wij alleen om onze website te verbeteren en om doelgroepen te kunnen specificeren. 

Rechten omtrent uw gegevens:

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking van toestemming of bezwaar sturen naar info@junetuinen.nl We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken op uw verzoek.

Bewaartermijn

June, tuinontwerp en beplanting bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Mocht u het idee hebben dat uw gegevens toch niet goed bescherm zijn of heeft u aanwijzingen voormisbruik van uw gegevens, neemt dan contact met ons op via info@junetuinen.nl 

bottom of page